K. XD Thủy lợi & Thủy điện

Phòng thí nghiệm thủy lực

Phòng thí nghiệm thủy lực trong những năm qua đã được đầu tư và xây dựng mới, được trang bị nhiều thiết bị thí nghiệm hiện đại, đáp ứng các yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học ngày càng tăng của cán bộ, sinh viên trong khoa và trong trường. Trong số đó có các thiết bị thí nghiệm hiện đại của GUNT, GTCO CalComp (Cộng hòa LB Đức).

Phòng thí nghiệm thủy lực không những là môi trường học tập, thực hành thí nghiệm và nghiên cứu khoa học của cán bộ, sinh viên khoa Xây dựng Thủy lợi-Thủy điện mà còn phục vụ thí nghiệm cho sinh viên các khoa Xây dựng Dân dụng&Công nghiệp, Xây dựng Cầu đường, Môi trường và Quản lý dự án. Ngoài ra, phòng thí nghiệm thủy lực còn tiếp nhận các học viên cao học, nghiên cứu sinh thực hiện các công trình nghiên cứu của mình.


Thiết bị thí nghiệm Turbine HM365


Hệ thống nghiên cứu thủy lực HM145


Thiết bị thí nghiệm thấm HM169


Thiết bị thí nghiệm kênh S8 MKII


Hiển thị kết quả thí nghiệm trên máy tính


Menu chọn đối tượng thí nghiệm


Thiết bị thí nghiệm thủy lực HM112


CÁC THÔNG TIN KHÁC