K. XD Thủy lợi & Thủy điện

Phòng cơ học tính toán

Giới thiệu

Xuất phát từ nhu cầu nghiên cứu và tính toán phục vụ cho toàn thể giảng viên khoa XD Thủy lợi-Thủy điện và sinh viên nghiên cứu khoa học. Phòng Cơ học tính toán chính thức thành lập năm 2010, với các trang thiết bị hiện đại được đầu tư bởi dự án Giáo dục Đại học (TRIG).

Với 02 phòng chức năng: phòng máy với 10 máy tính cấu hình mạnh, được kết nối Internet và phòng thảo luận với hệ thống điều hòa và projector hiện đại.

Hiện tại phòng Cơ hoc tính toán đang có các phần mềm bản quyền như: MIKE11; MIKE 21; SMS và Télémark. Hàng năm phục vụ cho 5 đến 7 sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.


Phòng máy


Phòng hội thảo

Cán bộ phụ trách

1

GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

Trưởng phòng

Tel : 0905233440

2

PGS.TS. Nguyễn Chí Công

Cán bộ quản lý

Tel : 0905150703

Nội quy

Điều 1:

Nội quy áp dụng cho toàn thể Cán bộ, Sinh viên làm việc tại phòng Cơ học tính toán.

Điều 2:

Phải có ý thức giữ gìn, bảo quản các trang thiết bị, khi về phải tắt tất cả các thiết bị điện và khai báo vào sổ Nhật ký về tình trạng máy.

Điều 3:

Không được tự ý cài đặt mật khẩu và các phần mềm vào máy, cần hỏi ý kiến người quản lý.

Điều 4:

Giữ vệ sinh chung, trật tự, không được hút thuốc. Thực hiện đúng quy định về phòng cháy chữa cháy.

Điều 5:

Không được tự ý di chuyển hoặc mượn các trang thiết bị ra khỏi phòng, trường hợp đặc biệt cần viết giấy mượn và được sự đồng ý của cán bộ quản lý.

Điều 6:

Khi có kế hoạch làm việc ngoài giờ hành chính hoặc yêu cầu phòng hội thảo, cần báo với cán bộ quản lý trước 1 ngày.

Điều 7:

Chỉ cho phép những sinh viên thuộc các đối tượng sau đây làm việc tại phòng CHTT: nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên nghiên cứu khoa học, được sự giới thiệu của người hướng dẫn.


CÁC THÔNG TIN KHÁC