K. XD Thủy lợi & Thủy điện

Phòng thí nghiệm công trình thủy

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nghiên cứu và đào tạo, Phòng thì nghiệm công trình thủy được thành lập năm 2012 thông qua dự án giáo dục đại học (viết tắt là dự án TRIG).

PTN công trình thủy hiện nay trực thuộc quản lý của Khoa XD Thủy lợi – Thủy điện, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng. Phòng thí nghiệm tập trung nhiều cán bộ nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng công trình thủy, và đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo các bậc Tiến sĩ – Thạc sĩ trong và ngoài nước, đã và đang tham gia thực hiện nhiều nghiên cứu khoa học có ứng dụng thực tiễn cao, đây là nguồn nhân lực quan trọng của phòng thí nghiệm.

Được đưa vào sử dụng năm 2012, Phòng thí nghiệm công trình thủy đã và đang thực hiện các đề tài nghiên cứu của học viên cao học; cũng như các dự án nghiên cứu thực tiễn (xem chi tiết tại ứng đề tài/dự án).

Thiết bị phòng thí nghiệm công trình thủy

PTN công trình thủy được trang bị các thiết bị hiện đại, tiên tiến trên thế giới (như hệ thống thiết bị định vị toàn cầu GPS, máy đo sâu hồi âm, các thiết bị kiểm tra, siêu âm bê tông tại hiện trường…) đáp ứng được các nhu cầu nghiên cứu, đào tạo đại học, cao học và nghiên cứu sinh cũng như hỗ trợ thực hiện các dự án tại các công trình xây dựng cơ bản nói chung, và các công trình Thủy lợi – Thủy điện nói riêng. Danh mục các thiết bị của phòng thí nghiệm công trình thủy xem thêm tại đây

Ứng dụng/đề tài đã thực hiện

Được đưa vào sử dụng năm 2012, Phòng thí nghiệm công trình thủy đã liên kết với phòng cơ học tính toán, phòng thí nghiệm thủy lực để cùng thực hiện các dự án.


CÁC THÔNG TIN KHÁC