K. XD Thủy lợi & Thủy điện

Thông báo điều chỉnh hình thức giảng dạy đối với các lớp học phần ở học kỳ 2

10/03/2020 12:50

Ngày 09/03/2020 trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng đã ban hành thông báo số 374/TB-ĐHBK nhằm thông báo về việc điều chỉnh hình thức giảng dạy, học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Nội dung thông báo:

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 biến động khó lường trong cả nước và nhất là ở thành phố Đà Nẵng, để giảm ảnh hưởng tối đa thời gian đã nghĩ học 6 tuần vừa qua, Trường Đại học Bách khoa triển khai giảng dạy, học tập trực tuyến trên hệ thống DUT-LMS (http://lms1.dut.udn.vn:8082) như sau:

 1. Không tổ chức đào tạo trực tuyến đối với các lớp học phần “Giáo dục thể chất”, các lớp thực hành, thí nghiệm, thực tập. Học liệu của một số học phần loại này có thể được Trường cung cấp qua hệ thống DUT-LMS nhưng Trường sẽ không tổ chức thực hành, thí nghiệm như trước đây.
 2. Tổ chức đào tạo trực tuyến đối với các lớp học phần lý thuyết đồ án môn học:
  • Công tác chuẩn bị: thực hiện trong tuần 32 (từ ngày 09/03/2020 đến 15/03/2020)
   • Các Khoa, Bộ môn, giảng viên: Trước ngày 116/03, tất cả các lớp học phần đều được đưa lên hệ thống LMS của Trường: Tài liệu tham khảo; Slide bài giảng của từng tuần theo kế hoạch; Bài giảng online (có hình và lời giảng của giáo viên) của ít nhất 2 tuần đầu tiên theo kế hoạch học tập của kỳ II băn học 2019-2020; Mở các diễn đàn thảo luận
   • Sinh viên: Đăng ký học trên hệ thống DUT-LMS. Từ ngày 08/03 đến cuối ngày 11/03/2020, thực hiện đăng ký tại các website đăng ký học (http://dk4.dut.udn.vn). Danh sách đăng ký sẽ được công bố công khai trên website vào ngày 12/03/2020. Các sinhh viên không đăng ký tham gia học trên LMS sẽ học ở kỳ sau (có khả năng là kỳ 1/2020-2021)
  • Triển khai thực tế:
   • Tất cả các lớp học phần sẽ chính thức triển khai từ tuần 33. Thời gian sinh vieen tương tác với giảng viên sẽ linh động, tuy nhiên giảng viên sẽ tập trung vào khoảng thời gian theo thời khóa biểu đã sắp xếp cho lớp. Trong mỗi tuần tiếp theo: bài giảng online (có hình và lời giảng của giáo viên) của ít nhất 3 tuần kế tiếp theo kế hoạch học tập. Chậm nhất đến 30/03 hoàn thành việc đưa các bài giảng online lên hệ thống LMS của Nhà trường
   • Lịch thi giữa kỳ, cuối kỳ sẽ được điều chỉnh theo tình hình thực tế
   • Điều kiện thi giữa kỳ và cuối kỳ: Sinh viên phải hoàn thành đầy đủ bài tập hoặc tham gia ít nhất 2 comments/1 chương theo yêu cầu của Giảng viên; tham gia 80% các buổi tương tác với GV (Nhà trường sẽ ban hành quy định cụ thể)

Nhà trường yêu cầu toàn thể sinh viên thực hiện thông báo này. Nếu có thắc mắc, đề nghị sử dụng email Trường đã cấp để gửi đến email p.daotao.dky@dut.udn.vn. Nếu cần hỗ trợ về tài khoản Office265 hoặc DUT-LMS, sinh viên lập đề nghị qua “Hệ thống sinh viên”

Xem văn bản thông báo: Tại đây