DHBK

Thông báo của Hội đồng Anh về cuộc thi FameLab 2017

07/03/2017 17:20

FameLab là một trong những cuộc thi về truyền thông khoa học lớn nhất trên thế giới do Hội đồng Anh tổ chức. Thời gian đăng ký FameLab 2017: đến 17h ngày 24/03/2017. Xem thông tin chi tiết tại trang tin của Hội đồng Anh https://www.britishcouncil.vn/famelab