DHBK

Thông báo "Tổ chức đánh giá năng lực mỹ thuật cơ bản cho sinh viên ngành Kiến trúc khóa 2020

Nhà trường xin thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực Mỹ thuật cơ bản cho sinh viên ngành Kiến trúc khóa 2020, như sau:

Thời gian: 7h00,  thứ Bảy, ngày 24/10/2020.

Địa điểm: phòng F201, F202, F203, khu F Trường Đại học Bách khoa.

Thông tin chi tiết ở đây.