DHBK

Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ Đại học

Stt

Khoa

Ngành / Chuyên ngành

Tải về

1

Cơ khí

Cơ khí chế tạo máy

2

Cơ điện tử

3

Cơ khí Giao thông

Kỹ thuật Cơ khí

4

Kỹ thuật tàu thủy

5

Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh

Công nghệ Nhiệt – Điện lạnh

6

Công nghệ Thông tin

Công nghệ thông tin

7

Điện

Kỹ thuật Điện, điện tử

8

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

9

Điện tử - Viễn thông

Điện tử - Viễn thông

10

Hóa

Kỹ thuật hóa học

11

Kỹ thuật dầu khí

12

Công nghệ thực phẩm

13

Công nghệ sinh học

14

Kiến trúc

Kiến trúc

15

Môi trường

Kỹ thuật môi trường

16

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

17

Quản lý Dự án

Kinh tế xây dựng

18

Quản lý công nghiệp

19

Sư phạm Kỹ thuật

Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp

20

Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp - CN Sư phạm Kỹ thuật Điện - Điện tử

21

Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp - CN Sư phạm Kỹ thuật Điện tử - Tin học

22

Xây dựng Cầu - Đường

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

23

Vật liệu và Cấu kiện xây dựng

24

Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

Kỹ thuật công trình xây dựng

25

Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện

Kỹ thuật công trình thủy

26

Kỹ thuật xây dựng - CN Tin học xây dụng