DHBK

Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ Đại học năm 2015

STT

Ngành/ Chương trình đào tạo

Quyết định ban hành

01

Công nghệ chế tạo máy

Chi tiết tại đây

02

Kỹ thuật Cơ điện tử

Chi tiết tại đây

03

Công nghệ Thông tin

Chi tiết tại đây

04

Kỹ thuật Cơ khí

Chi tiết tại đây

05

Kỹ thuật Tàu thủy

Chi tiết tại đây

06

Kỹ thuật Nhiệt chuyên ngành Công nghệ Nhiệt – Điện lạnh

Chi tiết tại đây

07

KT Năng lượng & Môi trường

Chi tiết tại đây

08

Kỹ thuật Điện – Điện tử

Chi tiết tại đây

09

kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Chi tiết tại đây

10

Kỹ thuật Điện tử và Viễn thông

Chi tiết tại đây

11

Công nghệ Sinh học

Chi tiết tại đây

12

Kỹ thuật Dầu khí

Chi tiết tại đây

13

Công nghệ Thực phẩm

Chi tiết tại đây

14

Kỹ thuật Hóa học

Chi tiết tại đây

15

Sư phạm Kỹ thuật Điện – Điện tử

Chi tiết tại đây

16

Sư phạm Kỹ thuật Điện tử - Tin học

Chi tiết tại đây

17

Kỹ thuật XD Công trình Giao thông

Chi tiết tại đây

18

Công nghệ KT Vật liệu Xây dựng

Chi tiết tại đây

19

Kỹ thuật Công trình Xây dựng

Chi tiết tại đây

20

Kỹ thuật Công trình Thủy

Chi tiết tại đây

21

Kỹ thuật Xây dựng chuyên ngành Tin học Xây dựng

Chi tiết tại đây

22

Kiến trúc

Chi tiết tại đây

23

Kỹ thuật Môi trường

Chi tiết tại đây

24

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Chi tiết tại đây

25

Kinh tế Xây dựng

Chi tiết tại đây

26

Quản lý Công nghiệp

Chi tiết tại đây