DHBK

Chuẩn đầu ra các chương trình chất lượng cao đào tạo trình độ đại học ban hành năm 2015

1. Quyết định ban hành (Tại đây)

2. Chuẩn đầu ra

 

STT

Ngành/ Chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra

01

Công nghệ Thông Tin – tiếng Anh - CLC

Chi tiết tại đây

02

Công nghệ Thông Tin – tiếng Nhật - CLC

Chi tiết tại đây

03

Kỹ thuật Điện tử  - Viễn thông-CLC

Chi tiết tại đây

04

Kỹ thuật Điện – Điện tử - CLC

Chi tiết tại đây

05

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa -CLC

Chi tiết tại đây

06

Công nghệ Thực phẩm -CLC

Chi tiết tại đây

07

Kỹ thuật Dầu khí -CLC

Chi tiết tại đây

08

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông - CLC

Chi tiết tại đây

09

Kiến Trúc - CLC

Chi tiết tại đây