DHBK

Hội đồng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể cho 06 tháng đầu năm 2023

29/12/2022 08:23

Ngày 23/12/2022, tại phòng khách khu A, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN đã tổ chức phiên họp thứ hai của Hội đồng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Bách khoa với hơn 30 thành viên trong Hội đồng Đảm bảo Chất lượng của Nhà trường. Phiên họp dưới sự chủ trì của PGS.TS Đoàn Quang Vinh – Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng.


Toàn cảnh phiên họp

Phát biểu khai mạc phiên họp, PGS.TS Đoàn Quang Vinh – Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng cho biết, phiên họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Bách khoa được tổ chức nhằm rà soát kiện toàn hệ thống đảm bảo chất lượng của Nhà trường, từ đó xây dựng chiến lược cụ thể và kế hoạch rõ ràng cho từng năm. Phiên họp này sẽ thống nhất những mục tiêu rõ ràng để toàn thể CBVC Nhà trường hướng đến thực hiện trong năm 2023.


PGS.TS Đoàn Quang Vinh – Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng phát biểu

Tại phiên họp, PGS.TS Phạm Văn Tuấn – Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã Báo cáo kết quả triển khai các nội dung của Nghị quyết 2578/QĐ-ĐHBK tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Đồng thời, PGS.TS Phạm Văn Tuấn cũng trình bày Báo cáo một số hoạt động BĐCL và KĐCL trong Học kỳ I, năm học 2022 - 2023.


PGS.TS Phạm Văn Tuấn – Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trình bày các báo cáo tại hội đồng

Phiên họp thứ hai này, Hội đồng tập trung thảo luận và lấy ý kiến thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết 2578/QĐ-ĐHBK

2. Xây dựng lộ trình và thực thi từng cấu phần của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong bao gồm: quy trình, biểu mẫu, công cụ (thực hiện chuyển đối số)

3. Tổ chức lấy ý kiến, ban hành văn bản hướng dẫn, công cụ, biểu mẫu đánh giá học phần theo CĐR, và đo lường mức độ đạt CĐR của CTĐT; kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng CTĐT (thuộc kế hoạch ĐBCL Khoa).

4. Kế hoạch Tự đánh giá và KĐCL Trường theo Tiêu chuẩn HCERES năm 2023, theo tiêu chuẩn AUN-QA năm 2024

5. Công tác chuẩn bị ĐGN nội bộ, chính thức cho 11 CTĐT theo tiêu chuẩn ASIIN, AUN-QA


Các thành viên trong hội đồng bảo đảm chất lượng tích cực thảo luận về các nội dung đã đề ra tại phiên họp

Về nội dung đảm bảo chất lượng giáo dục đã được triển khai trong thời gian gần đây, PGS.TS Đoàn Quang Vinh - Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao việc triển khai tích cực của các Khoa, nhận thấy được bước tiến trong văn hóa chất lượng cả lãnh đạo giảng viên. Một số Khoa đã tổ chức công tác khảo sát, tiếp nhận phản hồi của người học và doanh nghiệp về chương trình đào tạo; tổ chức các buổi trao đổi giữa Khoa và sinh viên nhằm lắng nghe những chia sẻ, các vấn đề vướng mắc của sinh viên để kịp thời đưa ra giải pháp hay tổ chức seminar về đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với tình hình mới.

Các thành viên trong Hội đồng đã tích cực tham gia thảo luận và có nhiều góp ý rất khách quan, sát với những nội dung thực tiễn và dựa trên các nội dung thảo luận. Dựa theo các ý kiến đóng góp, phân tích, các thành viên tham dự cuộc họp đã thống nhất bỏ phiếu 100% tán thành những nội dung đã thảo luận và đưa vào nghị quyết phiên họp. Cụ thể là:

1. Thông qua việc kế hoạch triển khai đảm bảo chất lượng Trường/Khoa năm học 2022-2023, đồng thời cần duy trì tổ chức họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng theo đơn vị Khoa

2. Các đơn vị liên quan thành lập tổ chuyên gia, xây dựng chính sách, triển khai xây dựng chuẩn đầu ra, thí điểm 02 môn cho 1 CTĐT (thực hiện trong 06 tháng đầu năm  2023)

3. Rà soát đổi mới công tác khảo sát, lấy ý kiến các bên liên quan; từ đó phân tích, đánh giá ở 02 cấp độ Khoa/Trường,

4. Lập kế hoạch TĐG và kiểm định CTĐT theo chuẩn ASIIN, AUN-QA trong 6 tháng đầu năm 2023

5. Điều chỉnh kế hoạch triển khai TĐG và kiểm định HCERES


Hội đồng tặng hoa tri ân PGS.TS Đoàn Quang Vinh - Chủ tịch Hội đồng và chụp ảnh lưu niệm

Cũng trong dịp này, Hội đồng đã trao tặng bó hoa tri ân đến PGS.TS Đoàn Quang Vinh - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo Chất lượng (trước khi Thầy nghỉ hưu) vì những cống hiến, tâm huyết và công sức mà Thầy đã đóp góp cho hoạt động kiểm định, đảm bảo chất lượng giáo dục với cương vị là Chủ tịch Hội đồng.

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN