DHBK

Hội nghị Cán bộ Công chức trường Đại học Bách khoa năm học 2012 – 2013

17/09/2012 08:08

Nhằm tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động của Nhà trường trong năm học 2011 – 2012 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm học 2012 - 2013, ngày 15/9/2012 tại Hội trường khu F, trường Đại học Bách khoa đã long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức năm học 2012 - 2013.

 

Tham dự Hội nghị, về phía khách mời có PGS.TS Trần Văn Nam – Giám đốc Đại học Đà Nẵng; TS Nguyễn Xuân Hùng – Chủ tịch Công Đoàn ĐHĐN; cùng đại diện lãnh đạo các ban chức năng Đại học Đà Nẵng. Về phía trường Đại học Bách khoa có PGS.TS. Lê Kim Hùng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; cùng các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường và hơn 200 đại biểu đại điện cho toàn thể CBCC của Nhà trường.

 

Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe các Báo cáo tổng kết công tác năm học 2011-2012 và phương hướng nhiệm vụ của năm học 2012 -2013 do PGS.TS Lê Kim Hùng, Hiệu trưởng nhà trường trình bày, Báo cáo kết quả Hội nghị CBCC của các đơn vị trực thuộc do đồng chí Lưu Đức Hoà, Chủ tịch Công đoàn trường trình bày; Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2010-2012 của Ban Thanh tra nhân dân do đồng chí Đặng Bá Lư, Trưởng ban trình bày; Đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã đóng góp ý kiến tại Hội nghị và cũng đã được nghe phần giải trình của Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn và các phòng chức năng.

Thay mặt lãnh đạo Đại học Đà Nẵng PGS.TS Trần Văn Nam phát biểu chỉ đạo, đánh giá cao công tác tổ chức, và cho rằng Hội nghị đã thể hiện được tính dân chủ và đoàn kết cao của tập thể CBCC trường Đại học Bách khoa. Trong năm học vừa qua Nhà trường đã có những thành tích đáng khích lệ trong công tác quản lý, đào tạo và đặc biệt là công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế đã nâng cao uy tín và khẳng định thương hiệu của Nhà trường cũng như Đại học Đà Nẵng.

 

Hội nghị cũng đã thông qua phương hướng nhiệm vụ của năm học 2012 – 2013 cụ thể như sau:

1. Thông qua toàn văn bản Dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm học 2011-2012 và phương hướng nhiệm vụ của năm học 2012 - 2013.

2. Thực hiện nghiêm chỉnh phụ lục qui chế chi tiêu nội bộ của trường; định kỳ có bổ sung, điều chỉnh cho đảm bảo tính dân chủ, công bằng và phù hợp với điều kiện thực tế.

3. Phấn đấu 100% CBCC-VC chấp hành nghiêm Pháp lệnh CBCC; trên 95% CBCC đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trên 10% CBCC đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, trên 80% đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; nhà trường đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”.

4.  Hàng năm trích 300.000.000đ từ nguồn thu khác của Trường cho cán bộ trẻ mượn để học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ.

5. Phấn đấu tăng thu nhập cho CBCC-VC cao hơn năm trước là 10% .

6. Tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị thực tập, thí nghiệm và các Chương trình, Dự án...được triển khai tại trường.

7. Tăng cường đầu tư sửa chữa, xây dựng, trang bị cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động văn hóa, tinh thần cho CBCC-VC và sinh viên trong trường.

8. Triển khai xây dựng ngân hàng đề thi cho tất cả các môn học.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị cũng đã ghi nhận tất cả những ý kiến đóng góp tại Hội nghị của đại biểu CBCC toàn trường. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến các bộ phận chức năng của Nhà trường, sẽ được Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo giải quyết. Những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Đại học Đà Nẵng, nhà trường sẽ có kiến nghị trình Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng nghiên cứu giải quyết kịp thời.

Hội nghị kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể CBCC nhà trường đưa Trường Đại học Bách khoa tiếp tục những bước phát triển vững mạnh trong năm  học mới 2012 – 2013 hướng tới mục tiêu phát triển chiến lược đã đề ra.