DHBK

Thông tin về học bổng "Thắp sáng tương lai năm 2022"

03/08/2022 07:37

Phòng Công tác Sinh viên thông tin về học bổng "Thắp sáng tương lai năm 2022" của Quỹ học bổng Thắp Sáng Tương Lai (Lighting up your future" Scholarship - LUYF) do Deloitte Việt Nam và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc tại Việt Nam (ACCA Việt Nam) đồng sáng lập. Hiện nay, chương trình học bổng đang tiếp nhận đơn đăng ký của sinh viên theo hình thức online tại địa chỉ: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8UXaNizdH02vE1q-RrmZIRdFPkhLmeNIhBXSeTcc5XFURDhFRERDWEFXRVhCMDlEUjBORksyQUpFVS4u

Thông tin về học bổng được cung cấp tại: https://drive.google.com/.../1Y0lkdXOPe.../view

fanpage của chương trình: https://www.facebook.com/LUYF.Alumni

Thời hạn nhận hồ sơ của Quỹ học bổng là 15/8/2022.