DHBK

Hơn 60 cán bộ, giảng viên tham gia Seminar chia sẻ kinh nghiệm viết báo cáo TĐG và ĐGN cấp Chương trình đào tạo theo Bộ Tiêu chuẩn ASIIN

11/07/2022 10:49

Sáng ngày 06/7/2022, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức thành công buổi Seminar chia sẻ kinh nghiệm viết báo cáo tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp chương trình đào tạo theo Bộ Tiêu chuẩn ASIIN với sự tham dự của hơn 60 cán bộ, giảng viên đến từ các đơn vị Khoa, Phòng, Trung tâm của Nhà trường; TS. Võ Đại Nhật – Trưởng ban Ban Đảm bảo Chất lượng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là chuyên gia chia sẻ tại buổi Seminar.


Gần 30 CBGV tham gia tập huấn offline và 37 CBGV tham gia online

Tại buổi Seminar, chuyên gia TS. Võ Đại Nhật đã trình bày, chia sẻ tất cả kinh nghiệm trong khi thực hiện công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp chương trình đào tạo theo Bộ Tiêu chuẩn ASIIN; các câu hỏi thảo luận sôi nổi của giảng viên, cán bộ Nhà trường đều được giải đáp, giải thích cụ thể.


TS. Võ Đại Nhật – Trưởng ban Ban Đảm bảo Chất lượng Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ tại buổi Seminar

Buổi Seminar không chỉ giúp cung cấp thêm kỹ năng cho giảng viên, cán bộ Nhà trường trong công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo Bộ Tiêu chuẩn ASIIN mà còn là cơ hội để các cán bộ, giảng viên Nhà trường trao đổi học hỏi kinh nghiệm khi thực hiện công tác này giữa các chương trình đào tạo với nhau.

Một số hình ảnh của buổi Seminar:

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN