DHBK

Học bổng Vallet năm 2017

20/05/2022 15:18

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc xét cấp học bổng Vallet năm 2017 như sau:   

1. Số lượng: 20 suất.

2. Mức học bổng: 16.000.000 đồng/1 suất.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn:

  • Sinh viên chính quy khóa 2013, 2014, 2015;

- Sinh viên có kết quả học tập trong 3 học kỳ liên tiếp tính đến năm học 2016 – 2017 đạt loại “Giỏi” trở lên và kết quả đánh giá rèn luyện từ loại “Tốt” trở lên (điểm từng môn học tối thiểu ≥ 5 điểm, tổng số tín chỉ đăng ký học lần đầu từng học kỳ  ≥14 tín chỉ).

  • Ưu tiên khác: Ưu tiên cho những sinh viên đạt các giải thưởng Olympic, giải thưởng nghiên cứu khoa học.

4. Thời gian và thủ tục xét cấp học bổng:

Hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng Vallet năm 2017 bao gồm:

  • Đơn xin cấp học bổng (tự viết tay);
  • Bảng điểm học tập của 3 học kỳ liên tiếp (HK 2 năm học 2015 – 2016, HK 1 và HK 2 năm học 2016 – 2017);
  • Kết quả rèn luyện của 3 học kỳ liên tiếp ((HK 2 năm học 2015 – 2016, HK 1 và HK 2 năm học 2016 – 2017);  
  • Bản sao hợp lệ của thẻ sinh viên và CMND;
  • Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận về thành tích học tập hoặc NCKH trong thời gian học đại học (tính đến hết năm học 2016 – 2017);
  • Thư giới thiệu của cố vấn học tập/giảng viên chủ nhiệm (nếu có).

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 20/8/2017.

Nơi nhận hồ sơ: PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN (Phòng A132, Chuyên viên Đào Thị Hương Duyên).

Điện thoại: 02363. 738 268; Email: ctsv.dhbk@dut.udn.vn