DHBK

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ ĐIỆN TỬ, THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – ICEIC2016

11/08/2015 00:59

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng phối hợp cùng với các tổ chức IEIE (Institute of Electronics and Information Engineers) và IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) tổ chức "Hội thảo Quốc tế về Điện tử, Thông tin và Truyền thông - International Conference on Electronics, Information and Communication (ICEIC2016) từ ngày 27/01/2016 đến 30/01/2016.

iceic2016

ICEI2016 là một diễn đàn mở cho tất cả những người tham gia để thảo luận về các chủ đề khoa học và công nghệ liên quan đến lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin, truyền thông. Hội thảo quốc tế lần này đặc biệt khuyến khích sự tham gia của các nhà khoa học đến từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các phiên họp chung của ICEIC 2016 dự kiến sẽ bao gồm hơn 300 bài thuyết trình và poster. Ngoài ra, hội thảo cũng có các phiên họp đặc biệt cho nghiên cứu sinh, các phiên diễn giả khách mời. Đây là hội nghị lớn về chuyên ngành điện tử, công nghệ thông tin, truyền thông được tổ chức ở Đà Nẵng - Việt Nam. Kính mời các các Nhà Khoa học, Giảng viên, Nghiên cứu sinh gửi bài và tham dự.

Các thông tin chi tiết được công bố trên trang web chính thức của Hội thảo:  http://www.iceic2016.org/