DHBK

Diễn đàn Quốc tế: “Môi trường nước thành phố Đà Nẵng và cách tiếp cận mới hướng đến hệ thống tuần hoàn nước trong thế kỷ 21”

15/11/2014 09:36

Trong chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Khoa Môi trường, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng và Trường Nghiên cứu Môi trường toàn cầu (GSGES) - Đại học Kyoto, Nhật Bản trong lĩnh vực bảo vệ nguồn nước, hôm qua ngày 14/11/2014 tại phòng họp khu A-ĐHBK đã diễn ra Hội thảo chuyên đề với nội dung “Môi trường nước thành phố Đà Nẵng và cách tiếp cận mới hướng đến hệ thống tuần hoàn nước trong thế kỷ 21”.

DienDanQuocTe 4

Với mong muốn giới thiệu cách tiếp cận mới trong việc khai thác và sử dụng nước trong thế kỷ 21 nhằm đảm bảo nhu cầu dùng nước trong tương lai cũng như phát triển hệ thống xử lý nước theo các công nghệ mới, các Giáo sư, chuyên gia và doanh nghiệp đến từ Nhật Bản và các đại biểu, khách mời hoạt động trong lĩnh vực cấp nước và xử lý nước đã chia sẻ nhiều thông tin có liên quan cũng như quan điểm về việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu nhằm thiết lập hệ thống tuần hoàn nước cho Thành phố Đà Nẵng.

DienDanQuocTe 2

Diễn đàn khoa học này cũng đã mở ra nhiều khả năng hợp tác nghiên cứu giữa 2 bên trong thời gian đến về lĩnh vực bảo vệ nguồn nước nói riêng cũng như vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường Thành phố Đà Nẵng nói chung hướng đến một thành phố đáng sống trong tương lai.

DienDanQuocTe 3