DHBK

Hơn 180 sinh viên DUT tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2021

10/01/2022 14:57

Thực hiện thông báo số 536-TB/ĐU ngày 26/11/2021 của Đảng ủy ĐHĐN và thông báo số 39-TB/ĐU ngày 30/11/2021 của Đảng ủy trường ĐHBK về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2021; sáng ngày 08/01/2022, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường Đại học Bách khoa tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam cho hơn 180 sinh viên ưu tú của Nhà trường thông qua hình thức trực tuyến trên Microsoft Teams nhằm đảm bảo các quy định an toàn về phòng chống dịch bệnh Covid-19.


Khai mạc Lớp bồi dưỡng nhận thực về Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên Trường ĐHBK năm 2021

Lớp bồi dưỡng nhận thực về Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm mục đích giúp thanh niên ưu tú của Trường Đại học Bách khoa có được những hiểu biết cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, bồi đắp tình cảm với Đoàn, Đảng để từ đó có định hướng phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tham dự lễ khai mạc, có sự hiện diện của PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu -  Uỷ viên BTV Đảng ủy ĐHĐN, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, đồng chí Phạm Ngọc Mai Lan - Phó Chánh văn phòng ĐU ĐHĐN, PGS.TS Ngô Văn Hà – Báo cáo viên Thành ủy, Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN, Đảng ủy viên, Trưởng khoa Lý luận Chính trị, Trường ĐH Kinh tế, ĐHĐN cùng  với hơn 180 đoàn viên thanh niên ưu tú của Nhà trường.


PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu - UV BTV Đảng ủy ĐHĐN, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu - UV BTV Đảng ủy ĐHĐN, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Đảng ủy Trường Đại học Bách khoa luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, trong đó việc giáo dục, bồi dưỡng, giác ngộ những quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm cho sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Thầy cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy ĐHĐN đã tạo điều kiện mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các quần chúng ưu tú của Nhà trường. Đây là đợt sinh hoạt chính trị để các quần chúng ưu tú có cơ hội nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng của bản thân, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng ý thức học tập, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng chí cũng yêu cầu toàn thể sinh viên tham gia học tập nghiêm túc, phát huy và áp dụng những bài học của hôm nay vào thực tế, nắm những kiến thức cơ bản về chủ trương đường lối của Đảng, nêu cao tinh thần, định hướng phấn đấu đúng đắn để sớm trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


Đồng chí Phạm Ngọc Mai Lan - Phó Chánh văn phòng ĐU ĐHĐN thông qua quy chế lớp học

Theo kế hoạch, Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được tổ chức từ ngày 8/01/2022 đến 9/01/2022. Trong thời gian học tập, các học viên được học các chuyên đề chính gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


PGS.TS Ngô Văn Hà – Báo cáo viên Thành ủy, Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN, Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Lý luận Chính trị, Trường ĐH Kinh tế, ĐHĐN báo cáo chuyên đề đầu tiên của lớp bồi dưỡng


Đoàn viên ưu tú tham gia lớp học

Cũng trong đợt này, 09 cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Bách khoa cũng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2021 dành cho CBVC năm 2021 do Đảng ủy Đại học Đà Nẵng tổ chức.

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN