DHBK

Hội nghị trực tuyến “Tổng kết hoạt động số 5 và khởi động hoạt động số 6” và tập huấn về “Tăng cường năng lực đội ngũ và quản trị thay đổi” trong khuôn khổ dự án Erasmus+ “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á” (PURSEA)

13/12/2021 11:47

Hội nghị trực tuyến “Tổng kết hoạt động số 5 và khởi động hoạt động số 6 và tập huấn về “Tăng cường năng lực đội ngũ và quản trị thay đổi” trong khuôn khổ dự án Erasmus+ Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á (PURSEA)

Từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 12 năm 2021, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về “Tổng kết hoạt động số 5 và khởi động hoạt động số 6” và tập huấn “Tăng cường năng lực đội ngũ và quản trị thay đổi – Chủ đề: Quản trị nguồn nhân lực”.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng và trực tuyến với hơn 10 đầu cầu tại các trường thành viên của dự án: Đại học Hà Nội, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Kinh tế Luật và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 02 trường Đại học của Cam-pu-chia: Học viện Công nghệ Cam-pu-chia và Đại học Khoa học Y tế Cam-pu-chia, Văn phòng AUF Hà Nội và các đầu cầu ở châu Âu (Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia CNRS, Đại học Lorraine, Đại học Tự do Bruxelles, Đại học Toulon, Đại học Bordeaux Montaigne, Đại học Bretagne Occidentale, Đại học Duisburg-Essen).


Các đại biểu tham gia trực tiếp tại hội thảo.

Đây là 3 trong chuỗi nhiều hoạt động của dự án “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á” (PURSEA) do chương trình Erasmus+ của Liên minh Châu Âu tài trợ, với sự tham gia của 16 trường đại học và trung tâm nghiên cứu. Đại học Hà Nội là cơ quan điều phối và quản lý các hoạt động tài chính và hành chính của dự án với sự hỗ trợ của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF). Việc thực hiện gói hoạt động số 5 “Hoạch định chiến lược phát triển” cùng với các kết quả đã đạt được của các gói 2, 3 và 4 đã và đang góp phần hoàn thiện việc triển khai đổi mới về quản trị đại học nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng quản trị và chất lượng đào tạo đại học trong tiến trình hội nhập của các trường đại học của Việt Nam và Campuchia, là các đối tác thụ hưởng chính các kết quả của dự án này. Các trường Đại học, các trung tâm nghiên cứu của Châu Âu tham gia rất tích cực vào dự án với vai trò chuyển giao kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực quản trị trường đại học.

 

A picture containing text, monitor, electronics, indoor

Description automatically generated
Các chuyên gia của dự án tham dự Hội nghị tại đầu cầu tại Paris, Pháp.

Trong giai đoạn tiếp theo của dự án - khuôn khổ gói công việc số 6, các hoạt động cụ thể sẽ được triển khai và được đánh giá, nhằm giúp các Trường thành viên dự án đạt được mục tiêu trong chiến lược phát triển đã đề ra trong gói công việc số 5.

Để hỗ trợ các Trường trong việc triển khai hiệu quả các hoạt động trong chiến lược phát triển, Hội nghị lần này cũng đã tổ chức khóa tập huấn “Tăng cường năng lực đội ngũ và quản trị thay đổi – Chủ đề: Quản lý nguồn nhân sự” với sự tham gia của hơn 160 cán bộ viên chức đến từ các Trường  thành viên dự án. Khóa tập huấn được trình bày bởi Bà Marie Laure Lopez, Bà Estelle Gournay.


PGS. TS Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, phát biểu chào mừng Hội nghị.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, PGS. TS Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, cho biết tham gia vào dự án “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á” là một trong những cơ hội tuyệt vời cho Nhà trường. Từ năm 2020, Nhà trường đã cử những cán bộ ở cấp chiến lược của trường tham gia vào dự án. Chính đội ngũ này đã là lực lượng nòng cốt để xây dựng chiến lược của Nhà trường trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở kết quả của các gói công việc số 02, 03 và 04, Nhà trường đã xây dựng chiến lược hành động tập trung vào phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học, truyền thông và xây dựng hệ thống thông tin của Nhà trường. Với sự hỗ trợ trong khuôn khổ dự án PURSEA, Nhà trường đang triển khai dự án chuyển đổi số với mục tiêu số hoá các hoạt động của Nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới quản trị đại học trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

A picture containing text, posing, various, different

Description automatically generated
Các đại biểu tham gia trực tuyến tại Buổi tập huấn “Tăng cường năng lực đội ngũ và quản trị thay đổi – Chủ đề: Quản lý nguồn nhân sự”.

Các kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến chủ đề quản lý nguồn nhân sự đã được trình bày và chia sẻ tại buổi tập huấn bởi Ông Tôn Quang Hòa, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Đại học Hà Nội, Ông Vũ Văn Yêm, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Đại học Bách khoa Hà Nội, và Ông Ngô Minh Hùng, Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế và Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Văn Lang, Ông Eric Champagne, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu về quản trị tại ĐH Ottawa, Ông Yusuf Kocoglu, Giảng viên Trường ĐH Toulon.

Tin: Phòng KHCN&HTQT
Biên tập: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN


Le soutien apporté par la Commission européenne à la production de la présente publication ne vaut en rien approbation de son contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs; la Commission ne peut être tenue responsable d’une quelconque utilisation qui serait faite des informations contenues dans la présente publication. 

Dự án này được tài trợ bởi Ủy ban Châu Âu. Tác giả bài viết chịu trách nhiệm về nội dung bài viết. Ủy ban Châu Âu không chịu trách nhiệm về việc sử dụng và truyền tải những nội dung có trong bài viết này.