DHBK

Khoa Điện hợp tác NCKH và đào tạo nguồn nhân lực với Truyền tải điện Quảng Trị

19/04/2021 21:11

Sáng ngày 16/04/2021, tại Quảng Trị, Khoa Điện trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Truyền tải điện Quảng Trị (TTĐQT).

Tham dự buổi làm việc, Truyền tải điện Quảng Trị có Ông Nguyễn Đình Tiềm - Giám đốc TTĐQT, Ông Hoàng Trọng Quốc Sơn - Phó giám đốc TTĐQT, Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng phòng Kỹ thuật TTĐQT, Ông Hoàng Khắc Song - Phó trưởng phòng Tổng hợp TTĐQT. Về phía Khoa Điện, có PGS.TS Lê Tiến Dũng - Trưởng Khoa Điện, TS. Võ Quang Sơn - Phó trưởng Khoa Điện, TS. Phạm Văn Kiên - Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu Điện, Điện tử cùng các thầy cô hiện đang công tác tại Khoa.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai đơn vị thống nhất sẽ xem xét hỗ trợ xây dựng và phối hợp triển khai các khóa đào tạo chuyên đề và đào tạo sau Đại học nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Truyền tải điện Quảng Trị.

Description: A group of people in a meeting

Description automatically generated with medium confidence
PGS.TS Lê Tiến Dũng - Trưởng khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng phát biểu

Về vấn đề hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, PGS.TS Lê Tiến Dũng cho biết: Hai đơn vị thống nhất hợp tác triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các lĩnh vực Hệ thống điện, Điều khiển tự động trong hệ thống điện do Truyền tại điện Quảng Trị quản lý nhằm giải quyết các vấn đề thực tế trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số doanh nghiệp.

Trên cơ sở nhu cầu đào tạo và nghiên cứu của mỗi bên, hai bên sẽ thông báo và tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia các chương trình hội thảo về khoa học công nghệ được tổ chức của mỗi bên, PGS. TS Lê Tiến Dũng cho biết thêm.

Description: A group of people in a meeting

Description automatically generated with medium confidence
Ông Nguyễn Đình Tiềm - Giám đốc Truyền tải điện Quảng Trị  phát biểu

Ông Nguyễn Đình Tiềm - Giám đốc Truyền tại điện Quảng Trị cho biết: Đơn vị sẽ tiếp nhận sinh viên thực tập, làm đồ án tốt nghiệp theo giới thiệu của Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và có trách nhiệm cung cấp tài liệu, bố trí nhân sự hướng dẫn, phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình thực tập, làm đồ án tốt nghiệp của sinh viên tại Truyền tải điện Quảng Trị.

Description: A group of people posing for a photo

Description automatically generated

Căn cứ nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực, hàng năm Truyền tải điện Quảng Trị sẽ cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng cho Khoa Điện -Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng để thông báo, giới thiệu các sinh viên tiềm năng, có nguyện vọng làm việc tại Truyền tải điện Quảng Trị cho tổng Công ty.

Tin, ảnh: Khoa Điện -Trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN
Biên tập :Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN