DHBK

Hội thảo trực tuyến về đánh giá kết quả thực hiện năm 2020 và xây dựng kế hoạch triển khai năm 2021 của dự án “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á” (PURSEA)

26/03/2021 07:40

Vào ngày 16 tháng 03 năm 2021, hội thảo về dự án “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á” (PURSEA) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến trên nền tảng MS TEAMS. Mục đích của hội thảo trực tuyến này nhằm thảo luận các phương thức để các trường đại học thành viên của dự án xây dựng báo cáo tổng kết các hoạt động đã thực hiện trong năm 2020, trao đổi và thống nhất kế hoạch triển khai các hoạt động tiếp theo của năm 2021, trong bối cảnh đặc biệt với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 gây ra. Đại diện của 14 trường đại học và viện nghiên cứu thành viên của dự án PURSEA đã tham dự, đại diện cho trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng có PGS. TS. Nguyễn Đình Lâm, điều phối viên dự án và TS Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Thành viên thư ký Ban Chỉ đạo dự án PURSEA tại Nhà trường.

Dự án PURSEA được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu là một dự án nhằm hỗ trợ một số trường đại học của Việt Nam và Campuchia trong việc triển khai đổi mới về quản trị đại học nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng quản trị và chất lượng đào tạo đại học trong tiến trình hội nhập. Các trường đại học Đông Nam Á tham gia vào dự án PURSEA gồm có: Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Kiến trúc, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, Học viện Công nghệ Campuchia và Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Campuchia).

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đại diện các trường đại học thành viên dự án trao đổi về các hoạt động tiếp theo của dự án nhằm giải quyết những thách thức hiện đang đối mặt gồm: Những trở ngại phát sinh liên quan đến dịch bệnh COVID-19 và việc các chuyên gia không thể di chuyển để tham dự các buổi làm việc trực tiếp, các chương trình và công cụ hỗ trợ để có thể cùng nhau làm việc từ xa hoặc trực tiếp nhằm đảm bảo chất lượng các sản phẩm của dự án và việc thực hiện đúng những cam kết tài chính trong khuôn khổ dự án Eramus+.

Ngoài việc xây dựng kế hoạch triển khai các hợp phần tiếp theo, hội thảo tập trung vào tổng kết các hoạt động đã triển khai trong các hợp phần 2, 3 và 4 của dự án (WP 2, 3, 4) bao gồm: Tiến hành đánh giá mức độ và tính chất tự chủ của cơ sở giáo dục, xây dựng báo cáo phân tích môi trường bên ngoài có tác động đến hoạt động của 8 trường Đại học khu vực Đông Nam Á tham gia dự án, và xây dựng báo cáo tự đánh giá chiến lược phát triển của mỗi trường thành viên. Các chuyên gia và đối tác dự án cũng đã thống nhất mẫu báo cáo tổng kết các hợp phần 2, 3, 4 nhằm đảm bảo tính liên tục của các công việc đã triển khai và việc thực hiện hợp phần 5 tiếp theo về hoạch định chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục.

Hội thảo cũng là dịp để các đối tác tổng kết, trao đổi các kinh nghiệm việc mua sắm các trang thiết bị phục vụ dự án và hoạt động của Nhà trường. Dự án PURSEA nhằm tăng cường năng lực quản trị đại học tại Đông Nam Á thông qua việc hoạch định và triển khai chiến lược quản trị mới trong bối cảnh tự chủ đại học. Việc hỗ trợ của dự án sẽ được thực hiện thông qua việc tài trợ mua sắm trang thiết bị, công cụ tin học và phần mềm phục vụ việc triển khai, theo dõi và đánh giá kế hoạch hành động trong nhiều năm, bên cạnh đó, dự án cũng hỗ trợ đào tạo nhân lực để đồng hành cùng 8 trường đại học Châu Á thành viên của dự án có thể làm chủ các phương tiện, công nghệ mới đáp ứng tốt việc quản trị, điều hành và quản lý nhà trường trong điều kiện tự chủ đại học.

Nguồn: Phòng KHCN&HTQT


Le soutien apporté par la Commission européenne à la production de la présente publication ne vaut en rien approbation de son contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs; la Commission ne peut être tenue responsable d’une quelconque utilisation qui serait faite des informations contenues dans la présente publication. 

Dự án này được tài trợ bởi Ủy ban Châu Âu. Tác giả bài viết chịu trách nhiệm về nội dung bài viết. Ủy ban Châu Âu không chịu trách nhiệm về việc sử dụng và truyền tải những nội dung có trong bài viết này.