DHBK

Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến định hướng nghiên cứu ứng dụng gắn với đổi mới sáng tạo

10/02/2021 09:54

Khoa FAST với định hướng chiến lược nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được giảng viên và sinh viên Khoa hưởng ứng tham gia qua nhiều hoạt động khoa học công nghệ trong nước và quốc tế. Thành tích khoa học công nghệ của Khoa FAST trong năm 2020 được đánh dấu bởi số lượng và chất lượng của các công trình nghiên cứu khoa học với 3 bài báo thuộc danh mục ISI Scopus, hơn 10 báo cáo tại các hội thảo uy tín quốc tế được đăng tải trên Springer, IEEE.

 • Trang Thi Thu Nguyen, Yejin Kim, Soungmin Bae, Maryam Bari, Hye Ri Jung, William Jo, Yong-Hoon Kim, Zuo-Guang Ye, and Seokhyun Yoon, “Raman Scattering Studies of the Structural PhaseTransitions in Single Crystalline CH3NH3PbCl3”, The Journal of Physical Chemistry Letters, (2020)
 • Anh Thu T. Nguyen, Minh Le, Hai Ngoc Vo, Duc Nguyen Tran Hong, Tuan Tran Anh Phuoc, and Tuan V. Pham, “Proposed Novel Fish Freshness Classification Using Effective Low-Cost Threshold-Based and Neural Network Models on Extracted Image Features”, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 1284, 60- 71, (2020) online ISBN 978-3-030-62324-1.
 • Nguyễn Thị Tú Trinh, The Emergence of Humans and the Origin of Vietnamese Ethnic Groups from Vietnamese Myths, VNU Journal of Sciences and Humanities, Vol 6, No 2 (2020), ISSN 2354-1172.
 • Tran The Son, Hoa Le-Minh, Nauman Aslam, Quynh Nguyen Quang Nhu, “Physical layer security for IEEE 802.15.7 visible light communication: chaos-based approach”,  IET Communications, (2020) Online ISSN 1751-8636,
 • Dang Tuan Hiep, Nguyen Chanh Tu, “An identity involving symmetric polynomials and the geometry of Lagrangian Grassmannians”, Journal of Algebra , Vol. 565 (2021), ISSN 564-581

Các giảng viên của Khoa đã được mời làm keynote speakers tại “Virtually 2020 International Conference on Health Informatics, Medical, Biological Engineering, and Pharmaceutical” trình bày kết quả nghiên cứu và xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ điều trị, chẩn đoán.

 • “Potential Framework of AI Application in Medical Diagnosis Research”, HIMBEP 2020, presented by Assoc.Prof.Dr. Pham Van Tuan and Dr. Nguyen Thi Anh Thu.

Đồng hành cùng Nhà trường tăng cường hợp tác quốc tế trong NCKH và đào tạo, đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên của Khoa FAST cùng các Khoa khác trong Trường ĐHBK-ĐHĐN đã tích cực tham gia nhiều dự án quốc tế, trong đó có hội nghị online về NCKH và đào tạo với Đại học Kỹ thuật Troyes (Pháp). Các giảng viên Khoa FAST đã trình bày các kết quả nghiên cứu và thảo luận đề xuất những mô hình hợp tác trong các lĩnh vực: New Materials and Smart Energy, Digital Healthcare, Smart Data and Smart Production.

 • “A new approach for distributed programming in smart grids and Advanced materials for energy conversion and storage”, presented by Dr. Le Quoc Huy and Dr. Nguyen Thi Thanh Quynh.
 • “Digital transformation for medical diagnosis and health care”, presented by Dr. Nguyen Thi Anh Thu, Assoc.Prof.Dr. Pham Van Tuan, and Dr. Nguyen Le Hoa.
 • “Data science and artificial intelligence: An application on smart city, environment and food safety”, presented by Assoc.Prof.Dr. Pham Van Tuan, Assoc.Prof.Dr. Nguyen Tan Khoi and Dr. Nguyen Thi Anh Thu

Nhận thức vai trò quan trọng của trường ĐHBK - ĐHĐN trong việc cung cấp nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng, phát triển thành phố thông minh cho Thành phố Đà Nẵng, các phòng Lab nghiên cứu do giảng viên Khoa FAST vận hành đã kết hợp với Viện Công nghệ Quốc tế DNIIT và các đơn vị khác thuộc trường ĐHBK - ĐHĐN cùng tham gia tư vấn chính sách, xây dựng chương trình KHCN, triển khai các dự án NCKH với Sở Thông tin Truyền thông, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên Môi trường và các Sở Ban ngành khác nhằm cùng tạo đà để Ðà Nẵng xây dựng chính quyền đô thị với mục tiêu trọng tâm hướng đến sự tiện lợi, kết nối doanh nghiệp, mang lại nhiều tiện ích cho người dân.

Nhằm khơi dậy niềm đam mê của học sinh sinh viên về khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ số trong xây dựng, phát triển Thành phố Đà Nẵng, Lab SmU2SmC đã phối hợp với Viện DNIIT và Sở Thông tin Truyền thông - Tp Đà Nẵng tổ chức khóa đào tạo “Trí tuệ nhân tạo trong phát triển Thành phố Thông minh” thu hút hơn 200 người tham dự đến từ Đà Nẵng và các tỉnh, Thành ở Miền Trung https://sites.google.com/view/ai-smartcity-course/home. Thành phố Đà Nẵng đặt ra mục tiêu đến năm 2025, thông minh hóa các ứng dụng; đến năm 2030, thông minh hóa ứng dụng cộng đồng. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định, đến năm 2030, Đà Nẵng hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN.

Trong năm 2020 này Khoa FAST đã chính thức công bố nền tảng website nghiên cứu khoa học FAST Innovation Lab https://sites.google.com/view/fast-innovation-lab/home với các tài nguyên hữu ích phục vụ hợp tác NCKH giữa các bên liên quan, bao gồm:

 • Các lĩnh vực nghiên cứu: Artificial Intelligence, Digital Transformation, Smart City, Smart University, eHealth, Speech and Imaging processing; Internet of Things, LoRa network, Sensors; Automation, Brain controlled Robotics, Smart System; Optical Communication; Applied Sciences and Linguistics; Smart Manufacturing, Energy Management; Smart Dialogue with Chatbox.
 • Thông tin các nhóm nghiên cứu và mạng lưới nghiên cứu trong nước và quốc tế: tạo cơ hội kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và trường đại học trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.
 • Nguồn tài nguyên KHCN hỗ trợ các bên liên quan cùng tìm hiểu, nghiên cứu và phát triển: bài báo và báo cáo đăng trên tạp chí, đề tài NCKH, kỷ yếu sinh viên NCKH, cơ sở dữ liệu NCKH được công bố bởi giảng viên, sinh viên và các đối tác trong mạng lưới nghiên cứu trong nước và quốc tế

Các sự kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo do giảng viên, sinh viên tổ chức hoặc tham gia được cập nhật thường xuyên đến các bên liên quan.