DHBK

Câu hỏi viết bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm học 2013 - 2014”

25/11/2013 08:57

1. Sinh viên cần xem thông tin, thông báo của nhà trường ở đâu?

2. Lớp học phần trong mỗi học kỳ được mở theo nguyên tắc nào? Đăng ký học là gì và làm sao để không bị  trục trặc về đăng ký học?

3. Cảnh báo kết quả học tập là gì? Điều kiện để làm Đồ án tốt nghiệp là gì?

4. Trong học kỳ 2 và học kỳ hè sinh viên đăng ký tín chỉ bao gồm cả học lần đầu và học lại. Cho biết cách tính điểm Trung bình chung học kỳ 2?

5. Trong 1 học kỳ, sinh viên xếp loại học lực bình thường, trường hợp nào sinh viên thi hộ bị buộc thôi học.

6. Điều kiện để sinh viên học cùng lúc 2 chương trình được xét học bổng khuyến khích là gì?

7. Sinh viên đã xin hoãn thi giữa kỳ hoặc cuối kỳ vì lý do ốm đau ..., muốn thi các học phần này cần phải làm thủ tục gì? Ở đâu?

8. Sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng muốn hoãn để học cải thiện nâng cao kết quả tốt nghiệp thì phải làm gì? Học bổng trong các kỳ tiếp theo có được tính không? Khi muốn tốt nghiệp sinh viên phải làm gì?

9. Các anh (chị) cần làm gì để hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”? Theo các anh (chị), là Sinh viên trong Nhà Trường, để thực hiện nội dung “học tập và làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì các anh (chị) phải thực hiện như thế nào?

10. Anh (chị) hãy cho biết về tác hại của việc hút thuốc lá đối với sức khỏe của cá nhân và cộng đồng? Anh (chị) phải làm gì để ngăn chặn tình trạng hút thuốc lá tại trường, nơi Anh (chị) đang học?.

11. Anh (chị) phải làm gì để đảm bảo an ninh trật tự trong Nhà trường?

12. Anh (chị) hãy cho biết điểm mới nhất tại Nghị định 74/2013/NĐ-CP. Đối tượng sinh viên nào được miễn, giảm học phí theo Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ?

13. Anh (chị) hãy cho biết đối tượng sinh viên nào được nộp đơn xin hoãn đóng học phí. Thời gian nào sinh viên được nộp đơn xin hoãn đóng học phí theo quy định của nhà trường ?

Yêu cầu:

1. Sinh viên viết bài thu hoạch ở nhà, bài thu hoạch phải viết sạch sẽ, ngắn gọn trên giấy A4; ghi rõ họ tên, lớp, số báo danh và nộp cho Lớp trưởng

2. Lớp trưởng thu bài và lập 02 danh sách (01 danh sách Sinh viên nộp bài và 01 danh sách Sinh viên không nộp bài của lớp mình), sau đó nộp tại Phòng Công tác Sinh viên trong thời gian từ ngày 20 /12/2013 đến ngày 05 tháng 01 năm 2014.

3. Sinh viên nào không hoàn thành bài thu hoạch sẽ bị xử lý theo quy chế hiện hành và sẽ bị điểm đánh giá yếu trong điểm rèn luyện.

4. Sinh viên nào chưa đạt yêu cầu cũng sẽ bị điểm yếu trong bảng điểm rèn luyện của năm học, phải nộp học phí và học lại trong các đợt sinh hoạt chính trị khác do nhà trường tổ chức.

                                                                                PHÒNG CTSV