DHBK

Danh mục và dự kiến kết quả xếp giải đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2012

17/12/2012 02:35

Sáng ngày 14/12/2012, cuộc họp Ban Chỉ đạo xét tặng Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" do Thứ trưởng Trần Quang Quý - Trưởng Ban chủ trì đã họp thông qua kết quả xếp giải Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" dành cho sinh viên năm 2012.

Trong số các đề tài dự kiến xếp giải lần này, các trường thành viên Đại học Đà Nẵng xuất sắc có:

- 01 đề tài được xếp giải Nhất: đó là đề tài “Tính vị chủng, giá trị cảm nhận, niềm tin hàng nội và dự định hành vi của người tiêu dùng đối với thuốc bổ trẻ em sản xuất trong nước” của sinh viên Phạm Thị Bé Loan, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, do ThS. Bùi Thanh Huân hướng dẫn (ngoài ra đề tài này được Trung ương Đoàn TNCS HCM tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo);

- 02 đề tài được xếp giải Ba;

- 05 đề tài được xếp giải Khuyến khích.

Danh mục đề tài dự kiến xếp giải Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" dành cho sinh viên năm 2012 được đưa ra lấy ý kiến công khai, nếu có ý kiến thắc mắc xin gửi về địa chỉ email: tvha@moet.edu.vn trước ngày 22 tháng 12 năm 2012 để Vụ KHCNMT tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ.

Nội dung chi tiết danh mục đề tài trong tệp đính kèm.