DHBK

Học bổng toàn phần cho chương trình Thạc Sĩ và Tiến sĩ tại trường YNU, Nhật Bản

16/10/2020 14:56

Chương trình học bổng toàn phần dành cho sinh viên các ngành xây dựng tại trường Đại học Quốc gia Yokohama, Nhật Bản. Các sinh viên đã tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp trong năm nay có thể tham dự chương trình này. Chi tiết xin xem đường link sau.