DHBK

Chương trình Thanh niên và Đổi mới sáng tạo vì Đại dương Xanh

03/07/2020 05:36

Vào sáng ngày 24 tháng 6, văn phòng đại diện của tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNESCO) đã có buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng về khả năng phối hợp Chương trình Thanh niên và Đổi mới sáng tạo vì Đại dương Xanh.

Đại diện UNESCO có bà Trần Lan Hương, Trưởng Ban Khoa học Tự nhiên và bà Lê Thị Việt Anh – Cán bộ dự án. Về phía Trường Đại học Bách khoa có PGS. TS. Nguyễn Hữu Hiếu, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Tào Quang Bảng, Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, TS. Nguyễn Văn Triều, bí thư Đoàn trường cùng các đồng chí là bí thư của 14 Liên chi đoàn tham dự buổi trao đổi hợp tác.

Với định hướng thúc đẩy vai trò của thế hệ trẻ trong các vấn đề phát triển, UNESCO sẽ triển khai Chương trình Thanh niên và Đổi mới sáng tạo vì Đại dương Xanh (2020-2021). Dự án hướng đến hỗ trợ thanh niên và các nhà khoa học trẻ, đặc biệt là sinh viên khối ngành kỹ thuật và môi trường trong xây dựng giải pháp về giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng và quản lý chất thải nhựa tại các Khu Dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An.

Kết quả mong đợi của dự án nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia của xã hội vào các vấn đề liên quan đến rác thải nhựa thông qua chiến dịch truyền thông và hoạt động sáng tạo do thanh niên khởi xướng. Hình thành Mạng lưới Thanh niên các nhà khoa học trẻ hành động vì sự Đổi mới trong Khoa học và Kỹ thuật (U-INSPIRE) với vai trò là một diễn đàn hỗ trợ chia sẻ kiến thức và ý tưởng sáng tạo từ các thanh niên Việt Nam trong các vấn đề rác thải nhựa, môi trường và phát triển của quốc gia.

Tin từ Đoàn Thanh niên, trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN