DHBK

Hơn 55 ngàn hồ sơ đăng ký dự thi vào ĐH Đà Nẵng

09/05/2013 00:59

Theo thống kê của Đại học Đà Nẵng, trong kỳ thi Đại học – Cao đẳng 2013, lượng thí sinh đăng kí dự thi vào khối kinh tế - kỹ thuật giảm nhiều, trong khi đó, lượng thí sinh đăng kí khối sư phạm, ngoại ngữ lại có chiều hướng tăng.

Đại học Đà Nẵng cho biết, trong kỳ thi tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2013, các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng đã tiếp nhận 55.543 hồ sơ, giảm 2.178 hồ sơ (3,8%) so với năm 2012.

Lượng hồ sơ đăng kí dự thi vào trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm nay cũng giảm 9,6%. Hiện trường đã nhận 19.200 hồ sơ, trong đó có 18.095 hồ sơ khối A và 1.105 hồ sơ khối V.

 

Trong đó, số lượng thí sinh đăng kí dự thi vào Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm nay là 11.994 hồ sơ, giảm 27% so với năm ngoái. Trong đó, có 5.411 hồ sơ đăng kí dự thi khối A, 4.311 hồ sơ khối A1 và 2.272 hồ sơ khối D.

Khác với năm ngoái, lượng thí sinh đăng kí dự thi Đại học Ngoại ngữ và Sư phạm Đà Nẵng có chiều hướng tăng. Có 7.827 hồ sơ thí sinh đăng kí dự thi vào Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng năm nay, tăng 37,5% so với năm 2012. Trong đó, có 157 hồ sơ khối A1 và 7.670 hồ sơ khối D.

16.222 hồ sơ đăng kí vào Đại học Sư phạm Đà Nẵng, tăng 18,6%. Trong đó, khối A có 3.279 hồ sơ, A1 có 1.175 hồ sơ, B có 3.642 hồ sơ, và C có 2.100 hồ sơ, D có 3.528 hồ sơ, M có 2498 hồ sơ.

Hiện chỉ có 300 hồ sơ đăng kí vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum, giảm 56% so với lượng hồ sơ đăng kí dự thi vào trường này năm trước.

Được biết, đây là năm đầu tiên Đại học Đà Nẵng tổ chức tuyển sinh đợt 3 cho Cao đẳng Công nghệ thông tin. Hiện lượng thí sinh dự thi của trường này khá đông, 2807 hồ sơ đăng kí dự thi.