DHBK

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Bách khoa năm 2012

29/10/2012 02:06

Ngày 28/10/2012, tại Phòng Hội thảo Khu E, Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Bách khoa đã tổ chức phiên họp định kỳ dưới sự chủ trì của PGS.TS Lê Kim Hùng – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo. Phiên họp lần này của Hội đồng nhằm đánh giá lại các công việc đã thực hiện theo kết luận Hội đồng năm 2011 đồng thời thông qua những định hướng chính về chiến lược công tác đào tạo và khoa học công nghệ của Nhà trường từ nay đến năm 2020.

 

Tham gia buổi Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo năm 2012, về phía Đại học Đà Nẵng có sự tham dự của PGS.TS Trần Văn Nam – Giám đốc, PGS. TS. Đoàn Quang Vinh - Phó Giám đốc, , PGS. TS. Võ Trung Hùng - Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ, Môi trường, TS. Nguyễn Hoàng Việt – Trưởng Ban Đào tạo, PGS. TS. Tăng Tấn Chiến - Trưởng Ban Tổ chức, PGS. TS. Trần Thanh Hải Tùng – Q. Trưởng Ban Quản trị Thiết bị, các Nhà khoa học đến từ các đơn vị quản lý và doanh nghiệp: TS Lê Quang Nam – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng, TS. Lê Hoàng Hùng – Giám đốc Công ty Enclave, TS Huỳnh Ngọc Thạch, Hội Bảo vệ Môi  trường thành phố Đà Nẵng cùng Lãnh đạo các đơn vị và nhà khoa học của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

 

Mở đầu phiên họp, PGS.TS. Lê Kim Hùng – Chủ tịch Hội đồng trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trường Đại học Bách khoa trong năm học 2011 - 2012. Báo cáo nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong công tác đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học trong thời gian qua; chỉ ra những khó khăn, thuận lợi cũng như những thời cơ, thách thức cùng định hướng của nhà trường trong giai đoạn mới.

Tiếp đến, PGS TS Lê Cung, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo kết quả đạt được trong việc xây dựng chương trình đào tạo 150 tín chỉ và kế hoach thực hiện phân tầng đào tạo đại học trong thời gian đến.  Một trong những mối quan tâm của Hội đồng là trình độ ngoại ngữ của sinh viên, vấn đề này đã được TS Phan Minh Đức, Trưởng Phòng Đào tạo trình bày thông qua báo cáo đánh giá tình hình học tập, kết quả đạt được trong việc dạy và học ngoại ngữ trong thời gian qua tại Trường Đại học Bách khoa cùng những giải pháp đã và đang triển khai.

Đại diện cho các đơn vị trong nhà trường, ba đại biểu, thành viên của Hội đồng là Trưởng Khoa Xây dưng Cầu Đường, PGS TS Phan Cao Thọ, Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin, TS Nguyễn Thanh Bình và Trưởng Khoa Hóa, TS Nguyễn Văn Dũng, đã trình bày các báo cáo mang tính chiến lược của đơn vị đồng thời đã thảo luận tích cực, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Đại học, Sau Đại học và Nghiên cứu Khoa học của nhà trường.

Sau phần trình bày các báo cáo, các thành viên Hội đồng đã thảo luận sôi nổi về: các giải pháp để thực hiện chiến lươc trở thành Đại học định hướng nghiên cứu, cách viết đề cương khoa học và công bố quốc tế, vấn đề học ngoại ngữ chuyên ngành một cách hiệu quả, các vấn đề về chuẩn đầu ra, đào tạo thạc sĩ chuyên nghiệp, các chương trình đặc biệt-chất lượng cao,...Các ý kiến phát biểu đầy tâm huyết tại Hội nghị của PGS.TS. Trần Văn Nam, PGS. TS. Đoàn Quang Vinh, của TS Lê Quang Nam, TS. Lê Hoàng Hùng và các đồng chí ủy viên Hội đồng khác thêm một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, sự quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, đề án 911 đối với sự phát triển của trường Đại học Bách khoa.

Kết thúc phiên họp, PGS.TS. Lê Kim Hùng đã tóm lược những nội dung chính của hội nghị, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012 và các năm tiếp theo nhằm đưa trường Đại học Bách khoa trở thành trường Đại học nghiên cứu vào năm 2020 theo định hướng chiến lược của Đại học Đà Nẵng. Nội dung kết luận của Hội đồng gồm các điểm chính như sau:

 1.       Áp dụng Khung chương trình 150 tín chỉ cho sinh viên chính quy của trường Đại học Bách khoa từ khóa tuyên sinh năm 2012.

2.       Tiếp tục thực hiên phân tầng Đại học, xây dựng giải pháp để tăng quy mô đào tạo Sau Đại học

3.       Áp dụng chuẩn đầu ra ngoại ngữ ở trình độ B1 cho sinh viên chính quy và liên thông bắt đầu từ khóa tuyển sinh 2012.

4.       Rà soát lại chuẩn đầu ra, tổ chức giảng dạy ngoại ngữ có hiệu quả hơn.

5.       Đẩy mạnh hoạt động của các nhóm nghiên cứu (TRT), xây dựng chương trình hình thành sản phẩm mang thương hiệu Đại học Bách khoa.

6.      Tăng cường Quan hệ Doanh nghiệp và Hợp tác Quốc tế trong định hướng cùng thực hiện các đề tài nghiên cứu, hướng dẫn sinh viên, học viên sau đại học, công bố quốc tế và sản phẩm nghiên cứu chung.

7.      Rà soát định biên, xây dựng các tiêu chuẩn để tuyển dụng giảng viên, đổi mới phương thức quản lý tại các đơn vị theo hướng chủ động, tự chịu trách nhiệm.

8.      Xây dưng và cấp nhật thường xuyên kế hoạch khai thác hiệu quả dự án 911 trong việc đào tạo nhân lực cho nhà trường.