DHBK

Phát triển quan hệ hợp tác giữa khoa Công nghệ thông tin và khoa Khoa học, trường ĐH Khon Kaen Thái Lan

20/03/2012 17:19

Ngày 20/3/2012, trường Đại học Bách Khoa – ĐHĐN đã đón tiếp đoàn giảng viên ngành Khoa học Máy tính, Khoa Khoa học trường Đại học Khon Kaen do TS. Kiat Sangaroon, Trưởng Khoa Khoa học làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Bách Khoa – ĐHĐN.

Chuyến thăm của đoàn trường Đại học Khon Kaen nhằm xây dựng quan hệ hợp tác về đào tạo tiến sỹ và nghiên cứu khoa học trong ngành Khoa học Máy tính giữa Khoa Khoa học, trường Đại học Khon Kaen và Khoa Công nghệ Thông tin của trường Đại học Bách khoa.

Sau buổi làm việc của đoàn giảng viên từ trường Khon Kaen với cán bộ giảng dạy Khoa Công nghệ thông tin, hai lãnh đạo Khoa TS. Nguyễn Thanh Bình và TS. Kiat Sangaroon đã ký kết văn bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu và đào tạo giữa hai Khoa với sự chứng kiến của lãnh đạo trường Đại học Bách Khoa, Phó Hiệu trưởng TS. Trương Hoài Chính và các cán bộ giảng viên của hai trường Đại học Bách Khoa – ĐHĐN và Đại học Khon Kaen, Thái Lan.