DHBK

Sinh viên Bách khoa được hỗ trợ tài chính đợt dịch Covid-19

27/04/2020 16:04

Trước tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến thu nhập của nhiều lao động, nhiều gia đình, trong đó có gia đình của nhiều em sinh viên. Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng đã hỗ trợ cước phí sử dụng internet 50.000 đồng/ tháng cho sinh viên gia đình ở vùng ngoại thành học trực tuyến và có chính sách hỗ trợ tài chính cho các sinh viên gia đình gặp khó khăn về tài chính do dịch bệnh Covid-19.

Ngoài các mức hỗ trợ của Nhà nước theo quy định, Nhà trường hỗ trợ tài chính thêm cho sinh viên các Chương trình tiên tiến, chương trình chât lượng cao và thuộc diện miễn giảm học phí của Nhà nước ở các mức như sau:

- Mức 1: Hỗ trợ 50% mức hỗ trợ của Nhà nước cho sinh viên chương trình chất lượng cao nộp hồ sơ hợp lệ trong thời gian quy định: minh chứng thuộc đối tượng được miễn học phí theo quy định của Nhà nước, Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận gia đình gặp khó khăn về tài chính do dịch bệnh Covid-19.

- Mức 2: Hỗ trợ 35% mức hỗ trợ của Nhà nước cho sinh viên chương trình chất lượng cao nộp hồ sơ hợp lệ trong thời gian quy định: minh chứng thuộc đối tượng được giảm 70% học phí theo quy định của Nhà nước, Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận gia đình gặp khó khăn về tài chính do dịch bệnh Covid-19.

- Mức 3: Hỗ trợ 25% mức hỗ trợ của Nhà nước cho sinh viên chương trình chất lượng cao nộp hồ sơ hợp lệ trong thời gian quy định: minh chứng thuộc đối tượng được giảm 50%  học phí theo quy định của Nhà nước, Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận gia đình gặp khó khăn về tài chính do dịch bệnh Covid-19.

Đối với các sinh viên có gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo mà không thuộc diện hưởng hỗ trợ ở mức 1,2,3 thì sẽ được hỗ trợ ở mức 4,5 cụ thể:

- Mức 4: Hỗ trợ 25% mức hỗ trợ của Nhà nước đối với học phí học phần học lần đầu cho sinh viên nộp hồ sơ hợp lệ trong thời gian quy định: minh chứng gia đình hộ nghèo theo quy định của Nhà nước, Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận gia đình gặp khó khăn về tài chính do dịch bệnh Covid-19.

- Mức 5: Hỗ trợ 20% mức hỗ trợ của Nhà nước đối với học phí học phần học lần đầu cho sinh viên nộp hồ sơ hợp lệ trong thời gian quy định: minh chứng gia đình hộ cận nghèo theo quy định của Nhà nước, Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận gia đình gặp khó khăn về tài chính do dịch bệnh Covid-19.

Qua 1 tháng triển khai, đến nay đã có 80 sinh viên hoàn thiện minh chứng hồ sơ để được hỗ trợ tài chính, trong đó có 16 sinh viên được hỗ trợ 25% mức hỗ trợ của Nhà nước đối với học phí học phần học lần đầu , 52 sinh viên được hỗ trợ 20% mức hỗ trợ của Nhà nước đối với học phí học phần học lần đầu, 9 sinh viên được hỗ trợ 50% học phí mức hỗ trợ của Nhà nước và 3 sinh viên được hỗ trợ 25% học phí mức hỗ trợ của Nhà nước.

Nhà trường đang tiếp tục xét hồ sơ trong đợt 2 và có tiếp nhận bổ sung đối với những hồ sơ chưa đạt yêu cầu.

Đây là những hoạt động thiết thực của Nhà trường động viên tinh thần và hỗ trợ các bạn sinh viên giúp các bạn nỗ lực hơn trong học tập và vượt qua những khó khăn do dịch bệnh Covid -19.

Tin từ: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN