DHBK

Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN tổ chức thẩm định chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ Đại học và chương trình đào tạo Thạc sĩ

09/03/2020 10:51

Từ ngày 25 đến ngày 27/02/2020, Tổ thẩm định xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao (CTĐT CLC) và cải tiến CTĐT Thạc sĩ đã tiến hành họp thẩm định, đánh giá các CTĐT, gồm có:

10 CTĐT CLC trình độ Đại học, gồm: ngành Cơ điện tử, các ngành Công nghệ Thông tin (Đào tạo đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp, Tiếng Nhật), ngành Kỹ thuật Cơ khí – Chuyên ngành Cơ khí động lực, ngành Công nghệ thực phẩm, ngành Kỹ thuật Nhiệt, ngành Kỹ thuật Điện, ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, ngành Kỹ thuật Xây dựng – Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông;

Và 16 CTĐT Thạc sĩ, gồm: ngành Cơ điện tử, ngành Kỹ thuật Cơ khí, ngành Khoa học máy tính, ngành Cơ khí Động lực, ngành Điện tử Viễn thông, ngành Kỹ thuật Điện, ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, ngành Kiến trúc, ngành Kỹ thuật Môi trường, ngành Công nghệ Sinh học, ngành Công nghệ thực phẩm, ngành Kỹ thuật hóa học, ngành Kỹ thuật Nhiệt, ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông, ngành Kỹ thuật xây dựng – Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy.


Hội đồng thẩm định CTĐT CLC ngành Kỹ thuật Điện

Thành viên Tổ thẩm định gồm TS. Phan Minh Đức – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải – Trưởng phòng Phòng Đào tạo, PGS.TS. Phạm Văn Tuấn – Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng, PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng – Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo, PGS.TS. Nguyễn Chánh Tú – Phó Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng.


Hội đồng thẩm định CTĐT CLC ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Phát biểu tại các buổi thẩm định TS. Phan Minh Đức – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cho biết buổi làm việc nhằm thảo luận, đánh giá kết quả việc phát triển các CTĐT CLC theo định hướng “Học theo dự án” trình độ đại học, để đáp ứng các quy định phát triển CTĐT của Nhà trường về mục tiêu, chuẩn đầu ra, khung chương trình cũng như đề cương chi tiết học phần.


Hội đồng thẩm định CTĐT CLC ngành Kỹ thuật Xây dựng – Chuyên ngành XDDD&CN


Hội đồng thẩm định CTĐT CLC ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông


Hội đồng thẩm định CTĐT CLC ngành Công nghệ Thông tin (Tiếng Nhật)

Tại các buổi họp, đại diện nhóm chuyên trách sẽ trình bày tóm tắt quá trình xây dựng và nội dung CTĐT của ngành. Dựa vào đó, các thành viên trong Tổ thẩm định sẽ đóng góp ý kiến cho nhóm biên soạn. Nội dung góp ý tập trung vào mục tiêu đào tạo, khung chương trình,… Đặc biệt, chú trọng đến chuẩn đầu ra về kiến thức (kiến thức lý thuyết, thực tế); kỹ năng (kỹ năng nhận thức, giao tiếp,…); mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm cá nhân trong việc áp dụng kiến thức, kỹ năng để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước hiện nay. Đối với CTĐT Thạc sĩ, chuẩn đầu ra và CTĐT cần thể hiện sự khác biệt giữa 2 định hướng: định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng.


Hội đồng thẩm định CTĐT CLC ngành Kỹ thuật Cơ khí – Chuyên ngành Cơ khí Động lực


Hội đồng thẩm định CTĐT CLC ngành Công nghệ Thực phẩm


Hội đồng thẩm định CTĐT CLC ngành Kỹ thuật Nhiệt

Tổ thẩm định sẽ tiến hành tổ chức bỏ phiếu kín lấy ý kiến của các thành viên trong tổ để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung nội dung CTĐT nếu chưa đạt yêu cầu.

Một số hình ảnh về Hội đồng thẩm định CTĐT Thạc sĩ:

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN