DHBK

Tập huấn Sở hữu trí tuệ cho Giảng viên khối Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

27/09/2019 11:08

Sáng ngày 25/09/2019, tại Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN đã diễn ra Khóa Tập huấn Sở hữu trí tuệ (SHTT) cho Giảng viên khối Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ. Đây là hoạt động đào tạo của Dự án “Đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ cho khu vực Bắc Bộ và miền Trung” do Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì với sự tài trợ của Chương trình Hỗ trợ Phát triển tài sản trí tuệ (Bộ KH&CN).


Toàn cảnh buổi tập huấn

Tham gia buổi tập huấn, về phía Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội có PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, Chủ nhiệm Khoa, Báo cáo viên khóa tập huấn; TS. Hà Thị Nguyệt Thu. Về phía Trường Đại học Bách khoa, có sự tham gia của PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm, Trưởng phòng Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế cùng hơn 20 giảng viên các ngành tham gia tập huấn.


PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, Chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì buổi tập huấn

PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, Chủ nhiệm Khoa Luật, Chủ nhiệm Dự án cho biết: Dự án được thực hiện trong 24 tháng, tập trung đào tạo cho các nhóm đối tượng chuyên sâu như: Khối giảng viên với các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế - tài chính, khoa học xã hội và nhân văn, nghệ thuật, kiến trúc; Khối doanh nghiệp; Khối cán bộ thực thi quyền SHTT.


Giảng viên tham gia tập huấn

Khóa tập huấn nhằm thông tin rộng rãi đến giảng viên những kiến thức về sở hữu trí tuệ, nhằm nâng cao nhận thức về SHTT của giảng viên, nâng cao trình độ, năng lực của các chủ thể trực tiếp liên quan đến hoạt động SHTT. Tập trung các vấn đề chính như: Tổng quan về quyền SHTT; Xác lập quyền SHTT; Thương mại hóa quyền SHTT trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ; Khai thác thông tin sáng chế.

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN