DHBK

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

11/11/2018 00:36

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngày 17/09/2018 của Đảng uỷ Đại học Đà Nẵng về những công tác trọng tâm của quý IV năm 2018 và thực hiện thông báo số 865-TB/BTV ngày 05/10/2018 của Đảng uỷ Trường Đại học Bách khoa về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cộng sản Việt Nam năm 2018; Sáng ngày 10/11/2018, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường Đại học Bách khoa tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cộng sản Việt Nam cho các sinh viên ưu tú của Nhà trường.


Toàn cảnh khai mạc Lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng

Tham dự lễ khai mạc, có sự hiện diện của TS. Phan Bảo An – Chánh Văn phòng Đảng uỷ Đại học Đà Nẵng; PGS.TS Ngô Văn Hà – Báo cáo viên Đảng uỷ ĐHĐN, Đảng uỷ viên, Phó Trưởng khoa Lý luận Chính trị, Phó Bí thư khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN; TS. Phan Minh Đức – UV BTV Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa cùng các đồng chí trong Văn phòng Đảng uỷ và 126 Đoàn viên thanh niên ưu tú của Nhà trường.


TS. Phan Minh Đức – UV BTV Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Phan Minh Đức – UV BTV Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Đảng ủy Trường Đại học Bách khoa luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, trong đó việc giáo dục, bồi dưỡng, giác ngộ những quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm cho sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Thầy cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy ĐHĐN đã tạo điều kiện mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các quần chúng ưu tú của Nhà trường. Đây là đợt sinh hoạt chính trị để các quần chúng ưu tú có cơ hội nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng của bản thân, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng ý thức học tập, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng chí cũng yêu cầu toàn thể học viên tham gia lớp học nghiêm túc, chất lượng, định hướng phấn đấu đúng đắn để sớm trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


TS. Phan Bảo An – Chánh Văn phòng Đảng uỷ Đại học Đà Nẵng thông qua Quy chế lớp học

Theo kế hoạch, Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được tổ chức từ ngày 10/11 đến 11/11/2018. Trong thời gian học tập, các học viên được học các chuyên đề chính gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


PGS.TS Ngô Văn Hà – Báo cáo viên Đảng uỷ ĐHĐN, Đảng uỷ viên, Phó Trưởng khoa Lý luận Chính trị, Phó Bí thư khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN


Đoàn viên ưu tú tham gia lớp học

Lớp bồi dưỡng là cơ sở cho quần chúng ưu tú nghiên cứu, học tập, xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, qua đó tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN