DHBK

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương VII khóa XII

24/08/2018 14:50

Chiều ngày 21/08/2018, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã long trọng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương VII khóa XII nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức, học tập, quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII và giúp cán bộ đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản cốt lõi của Nghị quyết.


Đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của PGS.TS Lê Thị Kim Oanh- Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trường Đại học Bách khoa; đồng chí Bùi Văn Tiếng – Báo cáo viên Thành ủy Đà Nẵng và hơn 300 đồng chí là đảng viên, lãnh đạo các đoàn thể, Phòng, Khoa, Viện, tổ trực thuộc Đảng bộ trường, cán bộ viên chức là quần chúng ưu tú của Nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Lê Thị Kim Oanh- Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trường Đại học Bách khoa thay mặt Đảng ủy Trường Đại học Bách khoa đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết TW7 khóa XII, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề. Đồng thời nêu ý kiến, thảo luận những vấn đề chưa rõ, từ đó nhận thức sâu sắc và triển khai đồng bộ trong toàn Đảng bộ trong thời gian đến.


PGS.TS Lê Thị Kim Oanh- Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trường Đại học Bách khoa phát biểu

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Văn Tiếng – Báo cáo viên Thành ủy Đà Nẵng báo cáo về các nội dung Nghị quyết Trung ương VII khóa XII gồm 3 Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết số 26 –NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27 NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28 – NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.


Bùi Văn Tiếng – Báo cáo viên Thành ủy Đà Nẵng báo cáo về các nội dung Nghị quyết Trung ương VII khóa XII

Những nội dung của 3 Nghị quyết trên rất quan trọng, có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mọi người dân và đối với tất cả các đảng viên. Thông qua việc học tập nội dung của Nghị quyết để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, từ đó quán triệt cho toàn thể cán bộ viên chức, đảng viên và sinh viên nhà trường để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Tin, bài: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN