DHBK

Thông báo xét tuyển cao học đợt 1 năm 2018 đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV

13/03/2018 13:26

Đại học Đà Nẵng thông báo xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu tại trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng đối với kỹ sư chương trình Chất lượng cao PFIEV, gồm các ngành:

TT

Chuyên ngành đại học

Chuyên ngành cao học

Mã số

Chỉ tiêu

1

Sản xuất tự động

Kỹ thuật Cơ điện tử

8520114

15

2

Tin học công nghiệp

Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa

8520216

15

3

Công nghệ phần mềm

Khoa học máy tính

8480101

15

- Thời hạn đăng ký dự tuyển: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/5/2018.

- Xét tuyển: dự kiến tổ chức vào tháng 06/2018

- Nhập học: dự kiến tháng 06/2018.

 Xem chi tiết thông báo tuyển sinh tại đây

 Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại đây.