DHBK

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng chuyển mình mạnh mẽ - cách mạng trong phương pháp giảng dạy - học theo dự án

01/01/2018 09:10

Với mục tiêu tăng cường năng lực tự học, tự nghiên cứu, tư duy phản biện, năng lực giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình, từ năm học 2018-2019 các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình tiên tiến của trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng sẽ được triển khai theo mô hình Học theo Dự án - Project Based Learning. Trong mỗi học kỳ, các sinh viên sẽ được học lý thuyết cơ bản nhất trong các môn học với thời lượng giảm nhiều so với trước đây. Sau đó sinh viên sẽ được giao các bài tập lớn liên môn (các dự án). Để thực hiện các nội dung này, sinh viên sẽ phải tự đọc thêm, học thêm các kiến thức chuyên sâu và kiến thức liên quan của các môn học trong học kỳ dưới sự hỗ trợ của đội ngũ giảng viên và trợ giảng của Nhà trường. Các dự án thực tế được giảng viên và sinh viên xây dựng, hoặc phối hợp với Doanh nghiệp, hoặc có thể do chính các sinh viên đề xuất nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống, kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh và nghiên cứu. Cuối học kỳ sinh viên sẽ phải báo cáo kết quả dự án và được Nhà trường kiểm tra, đánh giá theo chuẩn đầu ra đã được xây dựng cho từng dự án mà sinh viên đã thực hiện. Với sự thay đổi mang tính cách mạng này, sinh viên ra trường sẽ có được kiến thức, kỹ năng, thái độ thích ứng nhanh chóng với các nhu cầu thay đổi ngày càng nhanh và hiện đại của xã hội, giúp cho sinh viên nâng cao khả năng có việc làm cũng như khả năng khởi nghiệp của mình.

Một số hình ảnh triển khai phương pháp dạy-học theo dự án:


Sinh viên Bách Khoa Đà nẵng và Bách Khoa Singapore thảo luận tìm giải pháp trong một buổi học theo dự án


Buổi phỏng vấn người dân tại làng rau Tuý Loan trong một giờ học thực tế


Học tập qua dự án “Nâng cao chất lượng sản phẩm tại làng nghề Mây tre An Khê, Đà Nẵng”


Sinh viên, các nhóm khởi nghiệp hào hứng với các thiết bị ở không gian đổi mới tại Đại học Đà Nẵng (UD Maker Space)

Trung tâm Học liệu & Truyền thông, Trường ĐH Bách khoa