DHBK

Sinh viên đăng ký thi Kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Anh định kỳ đợt 19.11.2017 đến nộp lệ phí thi

24/10/2017 11:14

Sinh viên nộp lệ phí Kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Anh định kỳ đợt 19/11/2017 tại phòng Kế hoạch - Tài chính từ ngày 30/10 đến ngày 03/11/2017.

Lưu ý: Nay thay đổi tên "Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh" thành "Kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Anh định kỳ.

Phòng Khảo thí và ĐBCL GD