Phân công nhiệm vụ chuyên viên, nhân viên

1. Nguyễn Thiện Phúc:

- Lái xe đưa đón khách theo kế hoạch của Trường. Bảo dưỡng xe ô tô của Trường;

- Công việc khác do Trưởng phòng phân công.

2. Nguyễn Văn Tuấn:

- Phụ trách âm thanh, ánh sáng phục vụ các hoạt động tại hội trường F theo kế hoạch;

- Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống âm thanh cho các phòng họp khu A, phòng khách khu A, hội trường A, phòng hội thảo khu E;

- Công việc khác do Trưởng phòng phân công.

3. Nguyễn Năng Hùng Vân:

- Quản lý nội dung Tin tức, Thông báo tại website http://dut.udn.vn;

- Chụp ảnh và lưu trữ thông tin, hình ảnh các hoạt động của Trường.

- Phụ trách kỹ thuật công nghệ thông tin cho các hoạt động của phòng Tổ chức - Hành chính.

- Công việc khác do Trưởng phòng phân công.

4. Trần Thị Thủy:

- Phục vụ các Phòng của Ban Giám hiệu (từ 7g đến 8g);

- Trình Ban Giám hiệu ký các loại văn bản;

- Trực tiếp xử lý các công việc: Lưu trữ hồ sơ cán bộ viên chức; Quản lý hồ sơ hợp đồng công nhật; Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội cho CBVC (nghỉ thai sản, tử tuất); Sao lục hồ sơ, bảo hiểm khi có yêu cầu; Đối chiếu lý lịch CBVC kê khai với hồ sơ lưu trước khi trình ký;

- Giao, nhận hồ sơ Bảo hiểm xã hội.

- Công việc khác do Trưởng phòng phân công.

5. Trần Thị Dung:

- Quản lý, phục vụ: Hội trường F, phòng hội thảo khu E; nhà khách của Trường;

- Quản lý, mở cửa các phòng học sau đại học theo lịch học;

- Công việc khác do Trưởng phòng phân công.

6. Trương Thị Mỹ Hiền:

- Quản lý, phục vụ: phòng họp khu A, phòng khách khu A, Hội trường A theo lịch;

- Hỗ trợ giao, nhận hồ sơ Bảo hiểm xã hội;

- Công việc khác do Trưởng phòng phân công.

7. Nguyễn Thanh Hà:

- Theo dõi, nhập dữ liệu vào phần mềm Quản lý nhân sự của Đại học Đà Nẵng.

- Trực tiếp nhận và kiểm tra Hồ sơ đề nghị xét công nhận hết thời gian tập sự;

- Theo dõi quá trình lương của CBVC;

- Soạn thảo các Quyết định, Thông báo về: xác định mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; tuyển dụng; hợp đồng làm việc; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp,...

- Theo dõi, xử lý hồ sơ nghỉ chế độ hưu trí, kéo dài thời gian công tác;

- Giao, nhận hồ sơ Bảo hiểm xã hội;

- Công việc khác do Trưởng phòng phân công.

8. Trần Thị Nam:

- Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ:

   + Đóng dấu, vào số các loại giấy tờ: công văn đi - đến, quyết định, tờ trình. … Lưu trữ hồ sơ bằng văn bản giấy, điện tử theo tiêu chuẩn ISO;

   + Scan công văn, gửi đến các đơn vị qua hộp thư điện tử và phần mềm quản lý công văn nội bộ;

   + Giao, nhận công văn từ ĐHĐN và các cơ quan ngoài;

    + Phân chia báo chí, tập san, thư từ đến các đơn vị;

- Trực và trả lời điện thoại (máy số 3842308) của Trường;

- Công việc khác do Trưởng phòng phân công.

9. Dương Hoài Thọ (Tổ trưởng Tổ Y tế - Môi trường):

- Phân công nhiệm vụ, theo dõi công tác CBVC Tổ Y tế - Môi trường (gồm 25 nhân viên): hoạt động giảng đường, vệ sinh môi trường, y tế học đường.

10.  Hoàng Văn Bôn (Tổ Trưởng Tổ Bảo vệ):

- Theo dõi, phân công nhiệm vụ cho các nhân viên tổ Bảo vệ (gồm 12 nhân viên).