Thông tin liên hệ

Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến

54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

(+84.0236) 3735 112

fast@dut.udn.vn