Giới thiệu diễn đàn ITF

LCĐ Khoa dưới sự ủy nhiệm của BCN Khoa CNTT giám sát, điều hành các nội dung hoạt động của diễn đàn dành cho SV khoa CNTT.Được đưa vào sử dụng vào năm 2009, cho tới nay Diễn đàn có khoảng gần 6500 thành viên và có trên 15 ngàn bài biết. Một con số thống kế lớn cho thấy tầm quan trọng của Diễn đàn đối với Sinh viên trong khoa. Cụ thể, nhiệm vụ chính của Diễn đàn là tạo ra phương tiện giúp Sinh viên trong Khoa trao đổi và chia xẻ thông tin liên quan đến học tập, kinh nghiệm sống, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn. Ngoài ra Diễn đàn cũng là một kênh thông tin liên lạc hữu ích qua đó Thầy Cô giáo khoa  CNTT có thể thông tin thông báo đến SV trong Khoa một cách nhanh nhất. Để vào Diễn đàn, mời bạn nhấn vào link sau đây: ITF Forum


CÁC THÔNG TIN KHÁC