DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

TRUNG TÂM XUẤT SẮC - Điện thoại: 0236.3735.112 - Email: coe@dut.udn.vn

1

LÊ KIM HÙNG
GS. TS, Giảng viên cao cấp
Giám đốc Trung tâm Xuất sắc, Trưởng Chương trình Chương trình Đào tạo Kỹ sư CLC Việt - Pháp (PFIEV)
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.112.526
Email: lekimhung@dut.udn.vn

 

2

PHẠM VĂN TUẤN
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD, Phó Giám đốc Trung tâm Xuất sắc
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3824.93
Điện thoại DĐ: 0122.227.8159
Email: pvtuan@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN LÊ HÒA
TS, Giảng viên
Phụ trách CTTT ngành KT Điện - Hệ thống nhúng Trung tâm Xuất sắc
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0912.919.157
Email: nglehoa@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN THỊ ANH THƯ
TS, Giảng viên
Phụ trách CTTT ngành KT Điện tử Viễn Thông - Hệ thống số Trung tâm Xuất sắc
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3824.563
Điện thoại DĐ: 0905.023.049
Email: ntathu@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN CHÁNH TÚ
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Phó Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD, Phụ trách ĐBCL Trung tâm Xuất sắc
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.179.882
Email: nctu@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN TRÍ BẰNG
KS
Phục vụ giảng dạy

Điện thoại DĐ: 0932.536.757
Email: ntbang@dut.udn.vn

 

7

VŨ NGỌC HÀ
CN, Chuyên viên
Thư ký kế toán

Điện thoại NR: 3816.161
Điện thoại DĐ: 0903.566.870
Email: vnha@dut.udn.vn

 

8

THÁI VŨ HIỀN
ThS, Kỹ sư
Phục vụ giảng dạy

Điện thoại DĐ: 0903.508.636
Email: tvhien@dut.udn.vn

 

9

HOÀNG THỊ HIẾU
CN, Chuyên viên
Phục vụ giảng dạy

Điện thoại DĐ: 0972.735.212
Email: hoanghieu0986@gmail.com

 

10

TRẦN VĂN LÍC
KS
Phục vụ giảng dạy, Phục vụ giảng dạy
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0120.614.5815
Email: vanlic.dn@gmail.com

 

11

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
CN, Chuyên viên
Giáo vụ

Điện thoại NR: 3765.979
Điện thoại DĐ: 0979.489.750
Email: nthnhung@dut.udn.vn

 

12

LÊ THỊ HOÀNG PHƯƠNG
ThS, Giảng viên

Điện thoại DĐ: 0932.403.678
Email: lthphuong@dut.udn.vn