DHBK

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ CLC VIỆT - PHÁP (PFIEV) - Điện thoại: 0236.3730.751 - Email: pfiev@dut.udn.vn

1

LÊ KIM HÙNG
GS. TS, Giảng viên cao cấp
Giám đốc Trung tâm Xuất sắc, Trưởng Chương trình Chương trình Đào tạo Kỹ sư CLC Việt - Pháp (PFIEV)
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0914.112.526
Email: lekimhung@dut.udn.vn

 

2

LÊ CUNG
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trợ lý CT - Trưởng CN Sản xuất tự động Chương trình Đào tạo Kỹ sư CLC Việt - Pháp (PFIEV)
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.124.879
Email: lcung@dut.udn.vn

 

3

NGUYỄN THANH BÌNH (CNTT)
PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin, Trưởng CN Công nghệ phần mềm Chương trình Đào tạo Kỹ sư CLC Việt - Pháp (PFIEV)
Lý lịch khoa học

Điện thoại NR: 3955.461
Điện thoại DĐ: 0914.747.974
Email: ntbinh@dut.udn.vn

 

4

GIÁP QUANG HUY
TS, Giảng viên
Trưởng CN Tin học Công nghiệp Chương trình Đào tạo Kỹ sư CLC Việt - Pháp (PFIEV)
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0905.272.423
Email: gqhuy@dut.udn.vn

 

5

VÕ THỊ HOÀNG CHÂU
Thư ký giáo vụ
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0985.860.024
Email: hchaubk@gmail.com

 

6

VÕ NGỌC HẢI
KS, Chuyên viên chính
Phục vụ giảng dạy

Điện thoại NR: 3842.073
Điện thoại DĐ: 0903.588.884
Email: vnhai@dut.udn.vn

 

7

TRẦN MINH HÙNG
KS
Phục vụ giảng dạy

Điện thoại NR: 3873.428
Điện thoại DĐ: 0914.048.993
Email: tranminhhung31@gmail.com

 

8

LÊ THỊ NHÀN
Nhân viên

Điện thoại DĐ: 0122.3535.258
Email: lethinhan1963@gmail.com

 

9

NGUYỄN HỮU LẬP TRƯỜNG
KS
Phục vụ giảng dạy
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.512.679
Email: nguyenhuulaptruong@gmail.com